Martin Brands Childcare

Martin Brands is op 30 oktober 2017 overleden op 76 jarige leeftijd

Wij kennen Martin de laatste 15 jaren zeer goed dank zij alle projecten voor de allerarmsten in Thailand. Zijn tomeloze energie om steeds weer de juiste mensen warm te laten lopen voor zijn projecten en zijn kosteloze inspanning om gelden te verzamelen voor deze projecten zijn zeer bewonderingswaardig. Natuurlijk kon hij dit niet alleen, wij zijn heel veel mensen dank verschuldigd.

Zijn laatste project hier in Pattaya is een school voor de kinderen van de arme werkers op de bouw uit Cambodja en Myanmar, deze kinderen worden ‘smorgens uit de “golfplaten kampen” opgehaald om overdag les te krijgen, kind te kunnen zijn , en ‘savonds weer bij hun ouders terug gebracht.

Wie deze school wil bezoeken, neem even contact met ons op.

Stichting De Vaan Goosen heeft Martin in zijn laatste dagen beloofd deze school de eerste 5 jaren volledig te steunen De kosten hiervoor komen in eerste instantie voor rekening van Stichting de Vaan Goosen, maar uw hulp kunnen wij , en daarmee de kinderen , heel goed gebruiken.

Uw steun, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd ! op de site van Stichting De Vaan Goosen kunt u lezen dat alle gelden rechtstreeks voor de projecten , voor de kinderen zijn.

Bankrekening nummer :
NL 65 RABO 0104 3672 96 tnv Stichting de Vaan Goosen
BIC : RABONL2U

 

 

     
Go To Top